"Resväskan" premiär den 7 sep 2024

Ett märkligt djur kommer dragandes med en stor och tung resväska. Vem i hela fridens namn är det som kommer och vad är det som ligger i väskan? Läs mer…

Skapande skola

Skapande skola

Ladda ner aktuell Skapande Skola material (PDF)

Teater Pero har lång erfarenhet av att arbeta med Skapande skola och våra föreställningar ingår ofta i lyckade projekt.

Skapande Skola administreras av Kulturrådet och är en utmärkt möjlighet för skolorna att fördjupa och förstärka elevernas upplevelse av kultur. Skolan kan t.ex. använda Skapande Skola-medel för att köpa in en professionell teaterföreställning med efterföljande workshop.

Våra projekt tar avstamp i våra föreställningar som alltid håller en hög konstnärlig kvalité. Vi erbjuder konstnärliga och kreativa workshops med våra skådespelare eller med våra auktoriserade Dramapedagoger där scenkonstupplevelsen på olika sätt bearbetas. Varje workshop är väl genomtänkt, tar fasta på det unika med just den föreställning eleverna har sett och är anpassad för målgruppen. Genom roliga övningar och samtal får eleverna utveckla sin egen kreativitet samt utforska sina egna estetiska uttryck inspirerade av scenkonstupplevelsen.

OBS! Just nu erbjuder vi även en helt digital workshop i scenframställning och berättande.

Vi erbjuder även matnyttiga lärarhandledningar, som enkelt kan laddas ner på vår hemsida, så att pedagogerna enkelt ska kunna arbeta vidare med upplevelsen i klassrummet.

Här nedan hittar du länkar till samtliga projekt som erbjuds just nu. Klicka på länkarna Skapande skola under varje föreställningstitel.

För mer information om Skapande skola och skapande förskola kontakta vår producent Karin Westholm på tel. 08-458 94 10 eller mail: karin@pero.se

Ladda ner aktuell Skapande Skola material (PDF)